събота, 14 май 2011 г.

Рик Елиас: Три неща, които научих, докато самолета ми се разбиваше