четвъртък, 8 май 2014 г.

ВРЕДАТА ОТ МИКРОВЪЛНОВИТЕ ФУРНИ

Защо е вредно СВЧ-излъчването?
Първите микровълнови печки са изобретени от немски учени по поръчка на нацистката власт. Целта им била да приготвят по-бързо храната и да не карат в обозите гориво за печките в студените руски зими. По време на експлоатацията на печките станало ясно, че храната, приготвена с микровълново излъчване, се отразява негативно върху здравето на войниците и впоследствие немците се отказали да ги използват.
През 1942-43 г. тези изследвания попаднали у американците и те ги засекретили.
По същото време няколко печки попаднали у руснаците и те ги изследвали задълбочено в белоруския Радиотехнологичен институт и в засекретени изследвания на Урал и в Новосибирск. Учените проучили влиянието на свръхвисокочестотното излъчване (СВЧ) върху биологичните обекти, т.е. върху човека.
В Съветския съюз издали закон, който забранявал използването на печки със СВЧ-излъчване заради опасността  за здравето на хората. Руснаците предупредили света за вредата от микровълновите печки и други електромагнитни устройства за здравето и околната среда.
Руснаците продължили изследванията на хиляди работници, които работели с радарни установки и получавали микровълново облъчване. Резултатите били толкова сериозни, че бил установен строг лимит от излъчване от 10 микровата за работниците и един микроват за цивилни лица.
Как работи микровълновата печка?
Микровълновото излъчване е свръхвисокочестотно електромагнитно излъчване (СВЧ), което включва сантиметровия и милиметровия диапазон на радиовълните  (от 30 см – с честота 1 гигахерц, до 1 мм – 300 гигахерца).
Микровълните са една от формите на електромагнитната енергия, подобно на светлинните вълни и радиовълните. Това са много къси електромагнитни вълни, които се движат със скоростта на светлината – 299,79 км/сек.
Днес микровълните се използват освен в микровълновите фурни, в мобилните телефони, телевизионните предаватели, интернет на земята и чрез спътниците. Ние познаваме много добре микровълновите печки, с които някои всеки ден приготвят храната си.
Всяка микровълнова печка има  магнетотрон, който преобразува електрическата енергия  в свръхвисокочестотно електрическо поле с честота 2450 мегахерца или 2,45 гигахерца, което взаимодейства с молекулите на водата в храната. Микровълните “атакуват” молекулите на водата и ги принуждават да се въртят с честота милиони пъти в секунда; така създават молекулярно триене, което нагрява храната.
Защо е вредно микровълновото излъчване?
Първо, вредата идва от електромагнитните излъчвания, по-точно от тяхната информационна съставка, която в науката се нарича торсионно поле. В експерименти е установено, че електромагнитните излъчвания имат торсионна  (информационна) съставка. Специалисти от Франция,  Русия, Украйна и Швейцария   установили, че не електромагнитното, а торсионното поле влияе негативно върху здравето на човека. Това поле предава на човека  цялата тази негативна информация, която предизвиква главоболие, раздразнение, безсъние. (Отварям скоба, за да поясня, че не всички учени са единни в мнението за съществуването на торсионни полета.)
От гледна точка на биологията най-вредно за организма е високочестотното излъчване в сантиметровия диапазон (СВЧ), което създава мощно електромагнитно поле. СВЧ-излъчването нагрява организма,  кръвният ток намалява нагряването  (това се отнася до органи, богати на кръвоносни съдове). Но има органи като стъкловидното тяло на окото, което не съдържа  кръвоносни съдове. Затова СВЧ-вълните, силното топлинно въздействие, водят до помътняване на стъкловидното тяло и до разрушаването му. Тези промени са необратими.
Ние не можем да почувстваме и видим електромагнитните излъчвания. Но  те съществуват и влияят на организма.  Влиянието им не се отразява веднага, но излъчванията се натрупват с течение на времето.
Второ, влиянието на СВЧ-излъчването върху храната. В облъчената храна е възможно да настъпи йонизация на молекулите, т.е. атомът може да загуби своя електрон, а от това следва, че се променя структурата на веществото.
Т.е. високочестотното излъчване води до разрушаване и деформация на молекулите в храната. Микровълновата печка създава нови съединения, които не съществуват в природата, наричат ги радиолитични. Радиолитичните съединения  създават молекулярна гнилоч, като пряко следствие от радиацията.
Месото, приготвено в микровълнова фурна, съдържа Nitrosodienthanolamines, добре познат канцероген.
  1. Някои аминокиселини  в млякото и зърнените храни се превръщат в канцерогени.
  2. Размразяването на замразени плодове в микровълнови фурни  превръща техните глюкозиди и  галактозиди в частици, които съдържат канцерогенни съставки.
  3. Дори облъчването на пресни плодове за малко време в микровълнова фурна  превръща техните алкалоиди в канцерогени.
  4. В растенията, особено в кореноплодите, се образуват канцерогенни свободни радикали при микровълново облъчване.
  5. Намалява се хранителната ценност на храните от 60 до 90%.
  6. Изчезва биологичната активност на витамините В, С и Е, както и на много минерали.
  7. В растенията при микровълново облъчване се разрушават алкалоидите, глюкозидите, галактозидите и нитролозидите.
  8. Деградират нуклео-протеините в месото.
Робърт Бекер в книгата си “Електрическото тяло” се опира на изследвания на руски учени и описва заболявания, свързани с микровълновата печка.
Факти:
Някои от аминокиселините, които се съдържат в майчиното мляко и млечните смеси за деца, под влияние на микровълновото излъчване се преобразуват в d-изомери, които се смятат за нервотоксични (деформират нервната система) и нефротоксични (отровни за бъбреците). Не е правилно децата да се хранят с  изкуствени заместители на млякото, които стават още по-токсични благодарение на микровълновите печки.
Изследване показало, че хора, които употребяват редовно приготвени в микровълнова печка мляко и зеленчуци, имат променен състав на кръвта (понижен хемоглобин и повишен холестерин).
Изследователи от Виенския университет установили, че при нагряване в микровълнова фурна се нарушава атомният ред на аминокиселините. Според изследователи това води до тревожност, тъй като тези аминокиселини се превръщат в протеини, които след това структурно, функционално и имунологично се променят. Така протеините, които са основата на живота, се променят в храната, загрята в микровълнова печка.
Трето, СВЧ-излачването води до отслабване на клетките в организма
В генното инженерство съществува следният метод: за да проникнат в клетката, леко я облъчват с електромагнитни вълни и така отслабват клетъчните мембрани. Тъй като по този начин клетките се разрушават, техните мембрани не могат да ги предпазят от проникването на вируси, гъбички и други микроорганизми; потиска се  естественият механизъм на самовъзстановяването.
Четвърто, микровълновата печка създава радиоактивен разпад на молекулите, в резултат на което се образуват нови неизвестни в природата сплави, както се случва при радиацията.
СВЧ-излъчването и здравето на човека
Когато човек употребява приготвена в микровълнова фурна храна, първо се намалява пулсът и кръвното налягане, след това възникват нервозност, главоболие,  световъртеж, болки в очите, безсъние, липса на концентрация, косопад, засилване на случаи на апандисит, катаракта, репродуктивни проблеми, рак. Употребата на облъчена в микровълнова фурна храна увеличава броя на раковите клетки в организма, особено в храносмилателния тракт.
Микровълновото излъчване е особено вредно за децата и бременните.
Най-уязвими на неговото влияние са кръвоносната и ендокринната система, главният мозък, имунната и половата система.
Целта на тази статия не е да плаши читателя, а да предупреди.
Последиците от микровълновото излъчване могат да не настъпят днес, но след 10 и повече години човек може да се окаже неизлечимо болен.
ЗА МИКРОВЪЛНОВОТО ОРЪЖИЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В КНИГАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО “РАСПЕР” –“ТАЙНИТЕ ОРЪЖИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО”
Източник: http://rasper-bg.com

понеделник, 5 май 2014 г.

АКВАСОРС: ЦЕЛОГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛАСТРА – ВИНАГИ ПРЕСЕН ПРОДУКТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Доставчикът на коластра на AquaSource
събира сурова коластра от големите млеч-
и ферми, разположени в югозападната
част на Съединените щати, където клима-
тът е постоянно мек и телета се раждат
непрекъснато, а прясната коластра е налич-
на целогодишно.
Съоръженията за обработка на достав-
чика на AquaSource са проектирани от ин-
женери по млекопреработвателни процеси с
единствената цел да произвеждат най-висо-
кокачествена коластра и нейните фракции.
В много части на света, където про-
изводството на коластра се ограничава
до сезонно отелване, се използват големи
млечни заводи за обработката й. Тъй като
тези млечни предприятия първоначално не
са били създадени, за да обработват колас-
тра, могат да възникнат проблеми с прег-
ряване по време на пастьоризацията, което
може да промени естествените свойства на
млечния белтък на коластрата и да намали
ефикасността на крайния продукт.
Коластрата на AquaSource се събира само
в големи, оценени с оценка А от Министер-
ството на земеделието на САЩ, млечни фер-
ми с до 14 000 крави, разположени в югоза-
падната част на Съединените щати.
Кравите се хранят със строго генетично
немодифицирани фуражи, расли на почва без
ДДТ, което винаги е било проблем на много
млечни ферми в други страни. Също така
не се използват изкуствени фуражи, съдър-
жащи пестициди, хербициди, антибиотици
или храни от животински произход. На кра-
вите не са давани соматотропин или какъв-
то и да било друг вид хормони на растежа.
Фермите в северната част на Съединени-
те щати, Нова Зеландия, северна и централ-
на Европа са много по-малки, което прави
трудно за производителите да контроли-
рат качеството на суровата коластра.
Коластра само от първото доене
Доставчикът на коластра на AquaSource
събира коластрата само от първото доене
в рамките на първите 16 часа след раждане-
то. Тогава тя е най-богата на имуноглобули-
ни, пролин-полипептиди (PRPs) и растежни
фактори.
Много други производители на коластра я
събират от трето, четвърто и последва-
щите доенета, когато концентрацията на 
биоактивни вещества е много по-ниска.
Патентована обработка и изсушаване
на ниски температури и ниско налягане
Доставчикът на коластра на AquaSource
е разработил усъвършенствана и уникална
технология с използването на Flash пас-
тьоризиране при ниска температура и ме-
тод на сушене при ниско налягане и с непря-
ка пара за осигуряване на максимална биоло-
гична активност и стабилност на всички
ценни вещества в коластрата.
Flash пастьоризиране при ниска 
температура.
Преработвателното предприятие на дос-
тавчика на коластра на AquaSource разпо-
лага със специален пастьоризатор с висо-
ка температура за кратък период (HTST),
който изпълнява всички изисквания на на-
редбите за търговска пастьоризация на
Министерството на земеделието на САЩ.
Използвайки Flash пастьоризиране (72° C
за 15 секунди) всички потенциално вредни
патогени се отстраняват, докато иму-
ноглобулините и другите важни биологични
протеини запазват своята максимална 
биоактивност.
Повечето производители на коластра
използват висока температура, партид-
на пастьоризация и процеси на сушене,
които могат да променят свойствата на
имуноглобулините и другите протеини в
коластрата. Методът партидна пастьор-
изация, както се прави с млякото в тър-
говската мрежа, може да унищожи до 58%
от инсулин-подобния фактор на растежа в
коластрата. Обработването със свръхви-
сока температура (UHT) или стерилизация
на коластра или мляко, както се прави при
подготовката на храни за кърмачета, пре-
махва всички инсулин-подобни фактори на
растежа и други активни протеини. Темпе-
ратурата и времето са важни за поддържа-
нето на активни инсулин-подобни фактори
на растежа в коластрата. Колкото по-висо-
ка е температурата, толкова по-кратко е
времето, необходимо за пълната промяна на
свойствата на инсулин-подобния фактор на
растежа.
Методът на сушене с индиректна пара
с ниско налягане.
След Flash пастьоризиране, коластрата
на AquaSource се изсушава с непряка пара
и температури по-ниски от 63° С до полу-
чаване на висококачествено прахообразно
вещество като същевременно се запазват
белтъците в коластрата.
За разлика от много производители, дос-
тавчикът на коластра на AquaSource из-
ползва индиректен метод на сушене на
коластрата чрез пара, който елиминира
опасни химикали и азотни оксиди, които
се произвеждат при директно сушене с
горелки на природен газ. Инженерите на
доставчика на коластрата на AquaSource
разработиха висока разпрашаваща сушил-
ня, която произвежда ламинарен въздушен
поток, като по този начин се елиминират
всякакви кафяви или изгорели съединения в
крайния прахообразен продукт (седиментни
тестове от клас А).
Доставчикът на коластра на AquaSource
разполага с технология за гранулиране или
разтваряне на коластрата на прах.
Това гарантира последователно оразмере-
ни частици и позволява на коластрата по-
лесно да се разтваря в течности, което я
прави по-подходяща за смесване с бебешки
млека, млечни продукти, напитки и сладолед.
Не всички производители имат техно-
логия както за гранулиране / агломерация,
така и за инстантност, което поставя
осигуряването на качеството под въпрос.
Коластра с високи нива на пептиди, 
богати на пролин.
Доставчикът на коластра на AquaSource
произвежда продукти с коластра на прах,
включително стабилизирана коластра на
прах, широка гама от обезмаслена коластра
на прах, както и специална, индивидуално
формулирана коластра на прах. При произ-
водството на коластра на прах не се използ-
ва ултра-филтрация и така се запазват до
4,5% от богатите на пролин пептиди.
Използвайки технологията на ултра-фил-
трация, повечето производители на колас-
тра на прах премахват пролин-полипептид-
ните фракции, лактоза, минерали и вода, за
да се повиши съдържанието на твърди веще-
ства, имуноглобулини и нивата на протеин
в праха. Премахването на богатите на про-
лин пептиди, които са най-важната актив-
на съставка на коластрата, силно намалява
ефективността на коластрата на прах.

Източник: Бюлетин на "АкваСорс" за м.март 2014г.

Вижте още:"КОЛАСТРА - ШЕДЬОВЪРЪТ НА 
МАЙКАТА ПРИРОДА" от Ели Хорозова - 
www.celeber.net

четвъртък, 1 май 2014 г.

ХУБАВИ ПОЧИВНИ ДНИ! УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН ЗА ВСИЧКИ КОЛЕГИ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ! - Valdi Sabev - We are free


АКВАСОРС ПРОМОЦИИ ЗА КЛИЕНТИ + КЛИЕНТСКИ БЮЛЕТИН за месец май 2014 година


Продукти на АкваСорс можете да поръчате и сами на някой от телефоните на фирмата – 0887 437167, 0892 453770, 02/8581646, 02/8597004. Продуктите ще бъдат доставени на посочения от вас адрес, чрез куриер, с наложен платеж. При заявката на продукт трябва да посочите дистрибуторски номер и име, чрез които тя да бъде направена. Можете да използвате моя №: К 50018799, Маргарита Колева.  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ:
 
  
Ако решите да се регистрирате като дистрибутор или направите поръчка на продукти АкваСорс - не забравяйте кой Ви е информирал- обърнете се към мен или кажете в офиса моите имена и дистрибуторски номер, а служителите на АкваСорс ще Ви обслужат:
Маргарита Колева-дистрибутор № К50018799,
тел.0878-649585, 0889-649585, Skype - boqnboqn3
http://www.myaquasource.com/50018799 
Ще се радвам да Ви бъда полезна!