петък, 18 март 2011 г.

РЕГИСТРАЦИЯ В "АКВАСОРС"

Продуктите на АкваСорс се разпространяват от независими дистрибутори по метода на мрежовия маркетинг и не се предлагат в магазините и аптеките.

Ако се регистрирате в АкваСорс, ще получите  отстъпка от цените на хранителните добавки 30%, на козметиката 25% и достъп до ежемесечните промоции!

Таксата за регистрация е 40 лева еднократно, като нямате ангажименти да купувате редовно или да разпространявате продуктите!

Предимства на регистрацията като дистрибутор:

*Нямате ангажимент -След регистрацията нямате абсолютно никакви задължения за минимални поръчки, дистрибуция на продуктите или абонаментни такси! Можете да пазарувате когато и колкото пожелаете.

*Отстъпки в цените в България и чужбина -  Вие имате право да купувате всички продукти с 30% отстъпка от клиентските цени,за козметиката-25%.

*Промоции - Можете да се възползвате от атрактивните месечни промоции.

*Информация - Получавате специализирана информация за продуктите и бизнеса чрез ежемесечен бюлетин, семинари и лекции с участието на висококвалифицирани специалисти.

*Допълнителни отстъпки - При събиране на определен брой точки от закупени продукти в рамките на даден месец, АкваСорс ви дава допълнителна отстъпка.

*Допълнителни доходи и собствен бизнес - Ако желаете, АкваСорс Ви дава възможност за допълнителни доходи и собствен мрежов бизнес на територията на Европейския съюз, Финландия, Русия, Македония, Хърватска, Сърбия, Гърция, Кипър и Австралия.

*Безплатни консултации - Можете винаги да разчитате на мен и лидерите в мрежата.

*Минимална първоначална инвестиция - Таксата за регистрация е 40 лева еднократно и срещу нея получавате  стартов дистрибуторски пакет, който съдържа комплект  каталози, книги, брошури и листовки.

Какво трябва да направите за да се регистрирате?

Ново!!! - вече има възможност за регистрация по интернет от сайта на фирмата - http://www.aquasource.net/Opportunities.aspx?cid=6
от ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА
Ако желаете да работим заедно - попълнете като данни на спонсора моето име: Маргарита Колева и дистрибуторския ми № 50018799.
Регистрацията възможна, вече и он-лайн
/инструкция от офиса/
За да улесним регистрацията на нови дистрибутори, но с идеята да се съобразим с изискванията на българското законодателство, въведохме възможността за регистрация на нови дистрибутори он-лайн. Това ще даде възможност за бърза регистрация и
плащане на новите дистрибутори. Какво трябва да направите, за да регистрирате новите си дистрибутори?
Първото и най-важно условие е те да бъдат български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в България с ЛНЧ.
Он-лайн формата за регистрация в PDF формат вече е качена в нашата интернет страница www.aquasource.net в секцията ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА
. За да се видят пълните документи в PDF формат, е необходимо на компютъра да е инсталиран безплатния софтуер
Adobe Acrobat Reader. http://get.adobe.com/uk/reader/
При отварянето на формата за регистрация с Internet Explorer или Mozilla Firefox, формата се попълва директно, като с червено са отбелязани задължителните за попълване полета: Данни за дистрибутора – име, презиме, фамилия, ЕГН, телефон, e-mail; 

Адрес за кореспонденция – община, град/село, пощенски адрес;
Данни на спонсора – име, презиме, Дистрибуторски номер. 

Също така е задължително да потвърдите, че сте запознати с Евро-бизнес програмата и Политика и процедури, за да продължите нататък.
При отваряне на файла в Google Chrome е необходимо формулярът да се запази (с десен бутон на мишката се избира „Save as“) в компютъра, след което да се попълни и изпрати. Попълването на този формуляр дава възможност той да бъде разпечатан след он-лайн
изпращането му чрез бутона „Изпращане“, който се намира долу в ляво на първата страница от договора. Моля, уверете се, че всички задължителни полета са попълнени коректно. В противен случай формулярът няма да бъде приет и обработен и ще бъде изтрит.
След он-лайн изпращане на попълнения договор чрез бутона „Изпращане“ е необходимо да се заплати таксата за регистрация в размер на 40.00 лв., както и транспортните разходи – 5,20 лв. или общо сумата от 45,20 лв.
Заплащането може да стане чрез:
• По банков път по една от трите сметки на фирмата (получател „АкваСорс“ ЕООД и основание за плащане „Такса регистрация + име и
фамилия на желаещия да се регистрира като дистрибутор“)

Българска пощенска банка:
IBAN BG22BPBI79401046719901; BIC код: BPBIBGSF

Първа инвестиционна банка:
IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; BIC код: FINVBGSF

Обединена българска банка:
IBAN BG31UBBS80021067192730; BIC код: UBBSBGSF
• Чрез банкова карта – кредитна или дебитна
• еРау
Тъй като сте добре запознати с плащанията с карти и по банков път, то тук ще обърнем по-специално внимание на плащанията с еPay.
ВАЖНО !!! За да бъде обработен договора и плащането, направено през еРау, е необходимо да ни бъде съобщен (по мейл или телефон) идентификационния номер на плащането, получен от еРау на
електронната поща на платеца. Избирайки полето еPay.bg, то следва да натиснете бутона ИЗПРАЩАНЕ. Пред вас се отваря нова страница с 4-те възможности за плащане, които предоставя системата еPay.
1. През Интернет – това е възможност за хората, които вече са регистрирани в еPay. Те следва да си въведат потребителските данни и парола, за да извършат плащането.
2. В брой на каса – веднага излиза код за плащане, с който следва да отидете в най-удобния за вас офис на Изипей и да извършите плащането в рамките на следващите 30 дни. За ваше улеснение имате възможност да попълните адреса, на който се намирате, и съответно ще получите информация къде се намират най-близките до вас офиси на Изипей.
3. Банков превод – за ваше улеснение се показва готово за разпечатване платежно нареждане с кода за плащане, банковата сметка на „АкваСорс“ ЕООД и сумата. Следва да го разпечатате в два екземпляра, да попълните вашите данни и да го занесете в обслужва-
щата ви банка.
4. Плащане на Банкомат – тук също се показва кода за плащане и кода на търговеца – в случая за „АкваСорс“ ЕООД това е код 60 000. Когато отидете да извършите плащането по този начин, следва да изберете бутон Други услуги, след това бутон bPay, след това кода на търговеца и в полето Персонален код, да въведете кода за плащане.
По този начин ние ще получим по електронен път дистрибуторския договор, както и по експресен начин ще видим платената от вас или новия дистрибутор сума. Ако това се случи още същия ден, то новият дистрибутор ще получи мейл с информация, че е регистриран и дистрибуторския си номер. На другия ден новият дистрибутор ще получи дистрибуторския пакет, както и подписан от нас договор в два екземпляра, заедно с адресиран плик. Единият екземпляр от подписания от новия дистрибутор договор следва да се изпрати обратно в офиса на „АкваСорс“ ЕООД в рамките на 14-дни.
В случай, че в рамките на 14 дни не получим хартиения екземпляр на договора с попълнени всички данни на новия дистрибутор, то той ще получи нов напомнителен мейл за това. Ако в рамките на 30 дни от датата на договора не се получи попълнен коректно договор, то дистрибуторските права ще бъдат прекратени.
Възможност за плащане чрез еPay вече има и в електронния ни магазин. Възползвайте се от този бърз вариант за плащане.
ВАЖНО!!! Всички поръчки, изпращани от офиса на „АкваСорс“ ЕООД, могат да бъдат доставяни само и единствено на територията на Република България.
Регистрация с бланка договор!

Регистрацията става с попълване на дистрибуторски договор 
в 2 екземпляра - принтирайте лице и гръб.
Попълнете четливо с химикалка разпечатаните формуляри:
В раздел ДАННИ ЗА ДИСТРИБУТОРА попълнете трите си имена, точния си адрес, пощенския си код, телефона си, ДАННИТЕ ОТ ЛИЧНАТА СИ КАРТА и ЕГН. Посочете своя e-mail адрес, за да получавате бързо информация от АкваСорс по Интернет.
В раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОНСОРА пишете имената на човека, който Ви включва, и неговия дистрибуторски номер. Не е нужно да попълвате други данни за спонсора - адрес, телефон, ЕГН и пр. (те ще бъдат попълнени от офиса).
Ако желаете да работим заедно - попълнете като данни на спонсора моето име: Маргарита Колева и дистрибуторския ми № 50018799
Подпишете се на мястото ПОДПИС НА ДИСТРИБУТОРА.
Бланката може да се попълни на място в офиса на АкваСорс в София или да се изпрати попълнена по пощата 
(адресът е най-долу на формуляра).

Трябва да заплатите таксата за регистрация - 40 лева в офиса или чрез банков превод./извън София +5,20лв. за куриер/

 - по банков път- на следните банкови сметки:

Българска Пощенска Банка: IBAN BG22BPBI79401046719901; BIC код: BPBIBGSF

Първа Инвестиционна Банка IBAN BG42FINV915010BGN0H3K6; BIC код: FINVBGSF

Обединена Българска Банка: IBAN BG31UBBS80021067192730, BIC код: UBBSBGSF
-в полето за основание на плащането напишете „Такса регистрация + име и фамилия на желаещия да се регистрира като дистрибутор“

Дистрибуторският комплект, който получавате при регистрацията,
/ако не сте от София ви го доставят по куриер на посочения в договора ви адрес/ съдържа: 
-копие от дистрибуторския ви договор с написан в него ваш личен дистрибуторски номер- чрез който работите с офиса на АкваСорс при поръчка на продукти, справки, посочвате като спонсор при регистрация на нови дистрибутори под вас,
-печатни материали - информация за продуктите, бизнес програмата на АкваСорс, каталог с цени за клиенти, листовки за различни продукти и дистрибуторска форма на заявка, с която можете да поръчвате продукти с намаление направо от офиса.

 Ще Ви помогна така че се свържете с мен: Маргарита Колева - дистрибутор № 50018799, тел.0878-649585, 0889-649585,
 Skype - boqnboqn3

Ако се намирате в Бургас, можем да уговорим среща за оформяне на Вашите документи, както и да поръчаме избрани от Вас продукти.

Ако сте извън България и желаете да станете дистрибутор на АкваСорс за да си купувате продуктите с отстъпка и / или да изградите своя бизнес мрежа във Вашата страна, моля свържете се с мен, за да Ви изпратя международен дистрибуторски договор и подробни указания за извършване на регистрацията.

Необходими документи за всеки нов Дистрибутор:

КАТАЛОГ на AQUASOURCE за 2014 година 

Дистрибуторски договор - за България

Клиентска форма за заявка 

Евро Бизнес Програма на АкваСорс 

Политика и процедури на АкваСорс 


За въпроси, закупуване на продукти или регистрация моля свържете се с мен: Маргарита Колева - дистрибутор №50018799, тел.0878-649585, 0889-649585, Skype - boqnboqn3