понеделник, 5 септември 2011 г.

ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ – ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ СЕГА!


 Сърдечно-съдовите проблеми са сред основни-
те причини за смъртността при българите в по-
напреднала възраст, като с тази честота изпре-
варваме повечето европейски страни.
Какво бихме могли да направим, за да предпазим
семейството си и околните? „Наблюдения сочат,
че повишената консумация на плодове и зеленчуци
предпазва от сърдечно-съдови и други хронични
заболявания.”
Световната здравна организация препоръчва
дневен прием от минимум 5 порции различни пло-
дове и зеленчуци.
Други мерки, които бихме могли да предприе-
мем са: ограничаване употребата на наситени и
транс мазнини, стандартна трапезна сол (натри-
ев хлорид) и захар; отказване от тютюнопуше-
нето и прекомерната консумация на алкохол, от
вредните ни навици, както и ограничаване на стре-
совите фактори.
Благоприятни действия в тази насока: редовни
физически упражнения, поддържане на здравословно
тегло, постоянни грижи за доброто състояние на
венците и приемане на достатъчно количество
вода. Промяна в ежедневните навици би могла да
има забележителен ефект дори за хора в по-напред-
нала възраст. Личният пример и самоинициатива-
та за подобряване на собственото здравословно
състояние често се оказват най-стимулиращият
начин да тласнете и вдъхновите най-близките си
в тази посока.
Най-подходящи за целта продукти са:Коензим Q10 с хром и водорасли
Първенец в продажбите, този продукт е съче-
тание от CoQ10, хром и микроводорасли от езе-
рото Кламат. CoQ10 е здравословна добавка за
сърдечната дейност, за която е известно, че се
приема от повече от 30 милиона души в световен
мащаб. Хромът участва в процеса на преработка
на глюкозата в организма.
CoQ10 е мощен, приспособим антиоксидант,
който преобразува храната и кислорода в мета-
болитна енергия в клетката. Коензимът в този
продукт е натурален, а не синтетичен, какъвто се
използва от много други водещи марки на по-ниска
цена. Резултатите са от изследване, проведено
с CoQ10 в неговата естествена формула, а не
синтетична. Чистата транс-изомерна формула
на CoQ10 в капсулата без помощни вещества
максимизира усвояването на тази жизнено важна
хранителна добавка.
Хром пиколинат е онази формула на хром,
обект на най-задълбочени и интензивни проучвания
и значително по-биоактивна в сравнение с другите
формули на хрома. Проучвания показват, че нивото
на хром е в дефицит при 90% от населението в
зряла възраст, а хромът не е в изобилие в храната,
която ежедневно приемаме.
Синьо-зелените AquaSource водорасли съдър-
жат голямо разнообразие от антиоксиданти, мине-
рали, витамини, ензими и са значителен източ-
ник на протеини. Мастните киселини, от друга
страна, са ключова хранителна добавка, която
човешкият организъм не може самостоятелно да
синтезира; по тази причина трябва ежедневно да
си ги набавяме чрез храната, като същевремен-
но ограничим приема на нездравословни мазнини.
Комплекс Есенциални мастни киселини е подхо-
дящ за всеки, който иска да бъде здрав. Комплекс
Течно Злато е за потребители с по-изявена необ-
ходимост.Проучвания, проведени неотдавна, показват,
че похапването на дребни плодове дори веднъж
седмично дава своето положително отражение във
времето. Така че, не пропускайте сезона на дребни-
те плодове.
Отделът за Пълноценно и здравословно хранене
в „Оклахома Стейт Юнивърсити” застава зад твър-
дението, че “данните са в подкрепа на консумаци-
ята на дребни плодове като жизнено важна група
плодове в ежедневната ви диета за здраво сърце.”
Плодова Енергия ни дава възможност да кон-
сумираме комбинация от дребни плодове с висока
потенция през цялата година. Когато организмът
се нуждае от по-голямо количество антиоксидан-
ти, добавете продукта Супер Антиоксидант.
Лайтън-ъп! помага да поддържаме здравослов-
но тегло. Опитайте да добавите и няколко капсули
Морска Енергия в дневния си прием (особено
при жените). Той съдържа йод в естествената му
форма, необходим за оптималното функциониране
на щитовидната жлеза.