вторник, 15 септември 2015 г.

СУПЕРХРАНИТЕ – АФА, Спирулина, Мака, Чия, Годжи бери…
СПИРУЛИНА и АФА
Автор: Д-р ГЕЙБРИЕЛ КАЗЪНС от Аризона, САЩ
холистичен лекар и автор на книги за здравето
Източник: www.spirittours.eu

Синьозелените алги същест­вуват от 3.5 милиарда години. Те съдържат най-много енергия и хранителни вещества и използват съвсем малка част от ресурсите на Земята. Осигуряват 90% от кислорода на Земята и потенциал­но 80% от храната. Голямо тяхно предимство е, че са в самото нача­ло на хранителната верига и зато­ва са изключително чиста храна. (Пример за хранителна верига: алги и растения – тревопасни – хищни­ци и хора). По хранителната верига се натрупват хербициди, пестици­ди и радиоактивност – колкото даден вид се намира по- далече от началото й, толкова е по-замър­сен. Хората са оценили синьозе­лените алги като храна още преди 4000 г. С тях от хилядолетия ки­тайските лечители компенсират липсата на витамини. 
Маите и ац­теките са ползвали пресни алги за храна. Около езерото Чад в Сахара и досега се приготвят и ядат питки от водорасли Спирулина. През по­следните 30 години и в САЩ започ­на изследването на синьозелените алги като извънредно ценна храна. Двата основни класа, привлекли вниманието, са спирулина и АФА (синьозелени алги от езерото Кла­мат в Орегон).


Алгите СПИРУЛИНА са може би най-ефективната, най-богата на ценни вещества и най-балансирана храна на планетата. Съдържат протеинов комплекс, 95% усвоим от организма, и може да се съхра­няват много време, на практика вечно. Осигуряват всички незаме­ними аминокиселини в подходящи пропорции; толкова необходимите омега-3 и омега-6 мастни кисели­ни; пълният спектър от витамини и голямо количество лесно усвоим витамин В12; гликолипиди и сул­фолипиди; 17 различни бета-каротиноиди; много ензими; целият спектър от лесно усвоими минера­ли и много желязо и магнезий. Спи­рулина е богат източник на фико­цианини – мощни имуностимулан­ти с антиканцерогенно действие. Тя е на второ място след кърмата по съдържание на гама-линоленова киселина (ГЛА) – затова я наричам “майчиното мляко“ на планетата. Съдържа 0.5% гликоген (енергия в леснодостъпна форма), глюкоза и 9% рамноза (важна при преноса на хранителни вещества от кръв­та в мозъка). Лесно смилаемите мукополизахариди в стените на клетките й служат за синтеза на клетъчните мембрани при човека. Спирулина е мощна алкализираща храна с доказано лечебно действие при хипогликемия, диабет, хро­нична умора, анемия, язви и хепа­тит. Укрепва имунната система и неутрализира действието на свободните радикали, образуващи се при стрес, пиене на хлорирана вода, радиоактивно облъчване, химиотерапия и пр. Учени от Харвардския медицински институт са установили силния й антиканцерогенен ефект при лечение на рак. От собствен опит установих, че спи­рулина помага също при белтъчна недостатъчност и скрито гладу­ване. Тя е много ценна градивна храна при бременност. В книгата ми “Съзнателно хране­не” обяснявам колко важно е да ядем храни с високо съдържание на слънчеви електрони, за здра­вето като цяло и за укрепване на етерното тяло. Спирулина абсор­бира големи количества слънчеви фотони и затова според мен тя е източник на прана, или жизнена енергия, с общо въздействие вър­ху организма.


Друга супер храна, също вид си­ньозелени алги, е Афанизоменон флос-акве – АФА.
Разпространителите на алги спорят кое е по-добро – АФА или спирулина, но според мен различ­ните алги, както и билките, имат различно действие. И двата вида са великолепни; единият допълва другия, затова ги употребявам заедно. Хранителните профили на двата вида алги са близки и включ­ват пълен набор от всички необ­ходими за нуждите на човека хра­нителни вещества. АФА доставя огромни количества прана за ума и нервната система, а спирулина – предимно за физическото тяло. И АФА оказва лечебен ефект вър­ху тялото, но не толкова силен. Спирулина също е полезна за ума и нервната система, но не колкото АФА. Спирулина е по-богата на ГЛА, фикотин, белтък и бета-ка­ротиноиди. И двете съдържат невропептидни прекурсори, но в АФА те са много повече. И двете са из­точник на лесноусвоим витамин B12, но АФА е 7 пъти по-богата на витамин B12 в сравнение със спирулина. Един грам АФА осигуря­ва средната дневна нужда от витамин B12. Спирулина е вторият най-концентриран вегетариански източник на B12 на планетата – 2.5 пъти по-богата от същото ко­личество черен дроб. Вземани за­едно, спирулина и АФА осигуряват многократно повече от необходи­мото количество вит. B12. Ето защо вегетарианците не бива да се притесняват, че не получават достатъчно витамин B12, ако приемат алги.
АФА е един от малкото видове ди­ворастящи алги. Езерото Кламат е много красиво и едно от малкото останали алкални езера с висока концентрация на минерали, дъл­жаща се на вулканичната пепел, натрупана в района преди 7000 г. Водата му съдържа 600 пъти по­вече хранителни вещества, откол­кото са нужни за пълноценното развитие на АФА.
Най-ценното при АФА е високата хранителност, голямото съдържание на невропептидни прекур­сори и невероятното общо положително въздействие върху нерв­ната система и психиката. АФА е елексир за мозъка и ума, в това число за епифизата, хипофизата и хипоталамуса. Клиничният ми опит и изследвания с аурикуларна акупунктура сочат, че АФА специ­фично укрепва тези важни части на мозъка, свързани с висши духо­вни функции и центрове. Хората, приемащи АФА, се чувстват по-будни, умствено по-силни, с по-до­бра краткотрайна и дълготрайна памет, по-голяма способност за творчество и решаване на пробле­ми. Те помнят сънищата си по-до­бре и способността им за визуали­зация нараства. Усещат чувство на благополучие и центрираност. АФА усилва синхронизацията на мозъчните полукълба и спомага за по-лесна релаксация и навлизане в медитация.
АФА може да има антидепресивни и други лечебни свойства. Една моя пациентка, която почти цял жи­вот е страдала от хронична деп­ресия, излезе от нея само един ден след започване на лечение с АФА. Четиригодишно нямо дете, което бе глухонямо, проговори месец след като започна да приема АФА. Тези случаи подкрепят тезата, че АФА действа специфично върху мозъчната енергетика и функция. Поради тези свойства да укрепва мозъка, започнах да изследвам въз­действието на АФА при болестта на Алцхаймер. В сп. “Ортомолекулярна медицина” през 1985 г. съобщих за положителното въздействие на АФА при болестта на Алц­хаймер, потвърдена в реномирани медицински центрове. Първият случай бе жена на 66 год., болна вече 7 години. След шест месеца лечение с АФА настъпи частично подобрение. Вторият пациент беше 64-годишен адвокат, болен от 3 години. Той се влошаваше много бързо, но след едномесечно взема­не на високи дози АФА дегенера­тивният процес беше овладян. Той остана стабилизиран повече от 3 години. После жена му започна да му дава спирулина, защото е по-евтина от АФА. Веднага щом пре­стана да взема АФА, състоянието му започна да се влошава. Това влошаване постепенно започна да се забавя, когато отново се върна към АФА. Това изяснява разликата между въздействието на АФА и спирулина.
Тези два случая не доказват, че АФА лекува болестта на Алцхай­мер, но подсказват, че тя може да спре развитието на патологията, да доведе до известно подобрение и да служи за профилактика. Синьозелените алги са значителна жива сила на Земята. Те са първи­те растения, използвали слънчева­та енергия за фотосинтеза и про­извеждане на храна от околната среда. В продължение на 3,5 мили­арда години алгите са преобразили планетата в система, поддържа­ща живота на сложните много­клетъчни организми. Спирулина и АФА са древно чудесно съчетание от храни с висока жизнена сила и мощно оздравително и подмладя­ващо въздействие върху тялото, ума и духа ни.


МАКАТА – най-добрият антидепресант, афродизиак и хормонозаместител

Известният с ценните си ка­чества природен афродизиак, който някои наричат “един от по­следните посеви на инките”, е от семейството на репичките и е родственик на китайското зеле, рапицата и горчицата. Расте меж­ду 3500 и 4500м надморска височина под жестокoто въздействие на слънце, студ и вятър по висо­ките плата в Андите, което го превръща в най-високорастящата храна и лечебен продукт на плане­тата. Мака е едно от само чети­рите растения, които се раждат и развиват в суровите условия на Андите.

Свойства на маката според андинската традиция
Дава енергия, витализира и регу­лира. Затова се е използвала от воините на инките, за да повиши физическата им сила преди битка. Тя помага и срещу безсъние, а при жените регулира менструацията и намалява симптомите на мено­паузата. Препоръчва се и при не­дохранване, възстановяване след болест, отслабване на паметта, изтощение и умствена умора.
Подобрява фертилността. Това е основното качество, приписвано на мака от инките преди пристига­нето на испанците. Именно заради него те са я смятали за магическа. Сега вече е установено, че това се дължи на високата концентрация на белтъчини и жизненоважни вещества.
Афродизиак. Може би второто по важност качество на маката, имащо съществена роля като средство за преодоляване на фригидността.
Срещу артрит. При респираторни заболявания. Днес в перуанската природна медицина мака се полз­ва в ролята на имуностимулант; срещу анемия, туберкулоза, мен­струални смущения и симптоми, свързани с менопаузата; при рак на стомаха, безплодие и сексуални нарушения; срещу синдрома на хро­ничната умора и за подобряване на паметта.

Състав и механизми на действие
В маката се съдържат 20 различ­ни аминокиселини, между които значителни количества аргинин (спомага за производството на азотен окис, който се бори с импо­тентността при мъжете), серин, хистидин, аспартова киселина, глутамова киселина, глицин, валин, тирозин и треонин; белтъчини, фитовещества стероли, влак­нини, витамини В1, В2, В12, С и Е; минерали и микроминерали – калий, натрий, магнезий, калций, фосфор, мед, цинк, желязо (в количества по-големи, отколкото в картофи­те). Заради ценните си качества маката е известна и с название­то “перуански женшен”. Много от съставките на мака имат ефект върху централната нервна систе­ма, без да влияе върху кръвните равнища на хормоните, поради ко­ето се предполага, че билката въз­действа върху техните рецепто­ри. Мака е адаптогенна билка. Това означава, че нейното действие в тялото е в съответствие с по­требностите, възрастта и пола на приемащите я.Мака за мъже
Употребява се за енергия, издърж­ливост, подобряване на спортната форма, срещу импотентност, за стимулиране на ферти­литета, като афродизиак, срещу еректилна дисфункция и мъжка менопауза. За много мъже, които ценят природосъобразния начин на живот, маката е безвред­ната алтернатива на виагра. Тя действа посредством подпомагане на оптималната функция на хипоталамуса и хипофизата, с което подобрява и действието на всички ендокринни жлези. Въз­действа пряко и върху надбъбречните жлези, придавайки усещане за повече енергия и жизненост, стимулира щитовидната жлеза и панкреаса. В перуанските Анди, мъжете остават в добра физичес­ка форма и жизнеспособност до­ста след навършване на 80 години. Те рядко страдат от сърдечни бо­лести и рак на простатата в срав­нение с другите съвременни мъже. Най-новите изследвания върху мака потвърждават нейното ши­рокоспектърно тонизиращо действие при състояния на изтощение и свързана със стреса нарушена социална функция. За разлика от изкуствените стимуланти, мака не съдържа хормони. Мъжете съ­общават за увеличена жизненост много скоро след започване на упо­требата й, а пълният ефект се по­стига до няколко седмици.

Мака за жени
В Перу момичетата започват да я вземат още от 3-годишна въз­раст, за да може да пораснат плодовити и в добро хормонално здраве. Благодарение на това те остават фертилни до късните го­дини от живота си, менопаузата при тях не е придружена с неприятни симптоми като вагинална сухота, горещи вълни и пробле­ми с паметта. Маката регулира функцията на яйчниците, кактои онази на жлезите с вътрешна секреция – хипофиза, надбъбречна жлеза и панкреас. От голямо зна­чение е фактът, че за разлика от други средства срещу проблемите на менопаузата, мака не е хормон. Съществуват множество растения, които съдържат много слаби хормони (фитоестрогени) – за разлика от тях, маката позволява на телата ни да произвеждат наши собствени хормони. Най-добрият източник на прогестерон и естро­ген е нашето собствено тяло. Това е още една от милионите причини да използвате безвредни и наисти­на натурални продукти като мака, които подобряват собствените ви способности да произвеждате естествени хормони.
Прочетете още за:

ЧИЯ – храната на бъдещето

ГОДЖИ БЕРИ – хималайското вълшебство, виреещо и у нас


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ:
 
 
Продукти на АкваСорс можете да поръчате на някой от телефоните на фирмата: 02 - 858 16 46, 02 - 859 70 04 , GSM: 088/743 71 67, 
GSM: 089/245 37 70, НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0 7003 1003.
Продуктите ще бъдат доставени на следващия работен ден, на посочения от вас адрес, чрез куриер, с наложен платеж. 
При заявката на продукт трябва да посочите дистрибуторски номер и име, чрез които тя да бъде направена. 
Можете да използвате моя №: К 50018799, Маргарита Колева.