четвъртък, 30 юни 2016 г.

Здраве без лекарства - лекция на Д-р Петър Найденов в гр. Варна