петък, 21 февруари 2014 г.

ЗНАЧЕНИЕТО НА СТОЙКАТА!


Е, и, какво, възможно ли е начина, по който стоя, да е свързан с моя успех? Ами да, разбира се, стойката означава много повече само от начин, по който стоим, тя се отразява на нашето тяло, интонация,
отношение и енергия.
Често в МЛМ индустрията човек може да срещне някой, който има онзи „Х-фактор“, онези естествени качества, които показват, че успеха му в бизнеса скоро ще се появи, именно заради притежаването на тези качества, които някои хора не притежават 

естествено. Възможно ли е тогава този „Х-фактор“ да се дуплицира?
За щастие отговорът е „ДА“! 

Онова, което притежават успешните хора, е стойката. Можете да я объркате с увереност, защото това са близки неща, но само да бъдеш уверен не е достатъчно.Позата е свързана по-скоро с позициониране и сила. Става въпрос за това да поемем силата и да контролираме ситуацията, но в положителен смисъл, защото се фокусираме върху задоволяване нуждите на друг човек.
Да кажем, например, че представяме продукт на потенциален клиент. Вниманието е изцяло насочено върху неговите нужди. За да получим информацията, от която имаме нужда, за да му обясним как този продукт ще му помогне, ние трябва повече да слушаме, отколкото да говорим.

Когато предлагаме продукт, ние се съсредоточаваме на 100% върху отговарянето на техните нужди, върху разрешаването на техните проблеми. Не се фокусираме върху посрещане на нашите нужди чрез продажбата на продукта. Това може да изглежда като незначителна разлика, но всъщност е от огромно значение.
Нека обясня. Да си представим, че в момента стоим в стая с един прозорец, през който гледаме. Сега, ако можем, излизаме и поглеждаме към същия този прозорец, но отвън (не го правете, ако
сте в небостъргач!). Същият прозорец, но коренно различен изглед, нали? Хората, които успяват в нашия бизнес разбират това по естествен начин. Когато те споделят бизнес възможността, те не се опитват да регистрират клиент, те дори не се и замислят за това. Те
просто споделят това, което при тях действа. Те разказват своята история и показват как може да отговори на нуждите на слушащия човек.Те не се обвързват с крайния резултат и това е от огромно значение. Когато споделяме нещо, например
предлагаме на някого шоколад, интересува ли ни дали отговора ще бъде да или не? Разбира се, че не ни интересува. Когато се опитваме да продадем шоколад
ще има ли значение? Естествено, ще се почувстваме отхвърлени, ако отговорът е не. Сега да погледнем от друга гледна точка. Ако някой се опита да продаде на нас нещо, да ни убеди, че ще ни е от полза, ние
ставаме подозрителни. Не сме склонни да им повярваме, защото усещаме, че тяхната мотивация е да задоволят техните нужди, да осъществят продажба.
Именно това имаме предвид, когато казваме, че хората купуват хора. Можем да продадем себе си, когато сме приятни, а да направим
себе си такива е лесно – трябва само да сме безкористни в своите взаимоотношения, да се съсредоточим по-скоро да даваме, отколкото да получаваме. Само тогава ще получаваме много повече, отколкото мислим, че е възможно!
Аз ще приключа тук с един малък практичен съвет, който можете да приложите веднага. Стойката е много важна.
Повдигнете глава, изправете рамене, поднесете брадичката напред, отворете ръце и се усмихнете. Как се чувствате сега?

 Ето, вече можете да излезете, съсредоточени върху отговарянето
на нуждите на другите, а не върху продажбите или регистрирането на дистрибутори и от това да се чувствате горди.
Опитайте отново да се прегърбите, свийте се, съсредоточете се върху
продажбите, започнете пак да се притеснявате какво ще стане, ако
всеки ви отговаря отрицателно. А сега как се чувствате?
Затова отново заемете стойката, с която ходите с гордост. Можете
да я практикувате ежедневно, докато в един момент тя не стане 

естествената ви стойка – изправете се и заемете „силната стойка“. Правете това по няколко минути винаги, когато имате възможност, и особено преди важна среща. „Силната стойка“ означава да се изпра-
вите, да сложите ръце на кръста или да вдигнете нагоре ръцете си с длани насочени към небето – това е отворена поза. Тя винаги променя начина, по който се чувствате, а съответно – и по който реагирате.
Сега се съсредоточете върху нуждите на другите и
ще бъдете неудържими!
 

Дейвид Босли,
Директор „Маркетинг и продажби“ AquaSource Algae Group Plc


Източник:АКВАСОРС БЮЛЕТИН ЗА ДИСТРИБУТОРИ - М.ЯНУАРИ 2014Г.