неделя, 3 май 2015 г.

ДИРЕКТНИТЕ ПРОДАЖБИ В 10 ВЪПРОСА

 

В тази статия събрахме 10 въпроса, които често са насочени към хората, занимаващи се активно с директни продажби. Те са провокирани или поради малката или недостатъчна информираност на хората, или породени от техните предразсъдъци. Сигурни сме, че много от нас са се сблъсквали с някои или всички от тях. 
Ето и отговорите им: 

1. Мрежов маркетинг и пирамидална схема едно и също ли означават? Не! Те може и да изглеждат подобно, но те са много различни. Докато в мрежовия маркетинг доходите на участниците зависят от продажбата на дребно на стоки и услуги, то в пирамидалната схема приходът зависи само от притока на нови участници/членове. 

2. Какво е „Понци схема“? 
Накратко, това е пирамидалната схема на финансовия сектор. Тук доходите на участниците се изплащат не от печалбите, генерирани чрез собствените им инвестиции, а от инвестициите на новодошлите. Излишно е да се казва, че системата се срива много бързо след като броя на новорегистрираните намалее. 

3. Директните продажби устойчив бизнес модел ли са? 
В отговор на този въпрос могат да се дадат някои примери за мрежови компании, действащи и в момента, като се споменава, кога те са били основани: JR Watkins (1868 г.), Southwestern (1855 г.), Vorwerk (1883 г.), Avon (1886 г.), Kleeneze (1923 г.), Tupperware (1946 г.), Shaklee (1956 г.), Amway (1959 г.), Mary Kay (1963 г.), Oriflame (1967 г.), Natura (1969 г.) и AquaSource (1994 г.)

4. Този модел само за козметични продукти и хранителни добавки ли е подходящ? 
Изчислено е, че продуктите за красота, лична хигиена и хранителни добавки, генерират повече от половината от световния приход в директните продажби. С други думи, всички останали категории, за които може да се сетите, също много добре използват този начин на разпространение и търговия. Само някои от тези категории са: търговия и разпространение на бижута и аксесоари, кафе и чай, кухненски прибори, телефонни, отоплителни и електро услуги, финансови продукти, книги и играчки. С навлизането на развитите пазари на все повече и повече нови категории, общия дял на козметиката и хранителните добавки става по-малък от средния за света. 

5. Директните продажби представляват ли възможност хората да забогатяват бързо? 
Директните продажби дават възможност на всеки човек да получава високи доходи, независимо от неговото образование, стаж или опит. От икономическа гледна точка това е модел на микро-предприемачество. Въпреки това не трябва да се очаква да се постигнат много високи доходи за кратък период от време. Точно както е във всеки друг бизнес, и тук, са необходими усилия, отдаденост и време. 

6. Колко важно е да си един от първите членове на МЛМ организацията?  
Няма пряка връзка между това да бъдеш един от основателите на организацията и високите доходи. С други думи ранното включване не е гаранция за по-високи доходи. Ако погледнем от друга гледна точка, ако това е вярно, кой би искал да се присъедини към дадена организация след известно време? 

7. Може ли човек да направи кариера в директните продажби, ако работи в продължение на много години? 
Абсолютно ДА! Човек може да работи в продължение на много години, а и неговите дистрибуторски права могат да бъдат наследени. Има много хора, които се занимават с това повече от 20 години. 
Това е кариера! 

8. Директните продажби по-подходящи ли са за жени?  
В световен мащаб се смята, че 75% от директните продавачи са жени, а 25% – мъже. Директните продажби могат лесно да се практикуват и на непълно работно време. Именно тази характеристика се харесва много на жените. Има много организации, в които има много повече мъже, отколкото жени. И тук, както при всяко типично микро-предприемачество, не можем да кажем, че директните продажби са по-подходящи повече за жени или за мъже. 

9. Какво представлява компенсационния план? 
Компенсационният план показва как дистрибуторът ще бъде компенсиран при постигане на определени критерии за успех. 
Някои от тези планове са доста прости, докато други са наистина сложни. Сложността на плана за обезщетение не винаги означава, 
че е солиден. 

10. Напредъка в света на цифровите технологии представлява ли заплаха за бъдещето на директните продажби? 
Някои смятат, че може би има място за притеснение. Въпреки това развитието, особено на социалните медии, показва обратното. Противно на това убеждение, ние виждаме, че интернет предлага много мощни инструменти за подпомагане дейностите в тази област.

Източник:  Месечен бюлетин на AquaSource в България -
 м.април 2015год.