събота, 19 март 2011 г.

Естер Хикс


Идеята за "успех", за повечето хора, се върти около парите или притежанието на имот, или други придобивки, но ние считаме състоянието на радост за най-великото постижение на успеха. И докато притежанието на пари или прекрасни придобивки определено може да подсили състоянието на радост, постигането на чувстващо се добре физическо тяло, засега е най-великия фактор за поддържане на продължително състояние на радост и здраве. И така, малко неща са с по-голяма стойност, от постигането на добре чувстващо се тяло.