събота, 19 март 2011 г.

Наполеон Хил

"Не чакайте! Времето никога няма да бъде "точно подходящо". Започнете там, където стоите, с каквито средства разполагате, а по-добри средства ще се намират, докато продължавате да вървите."