вторник, 5 април 2011 г.

Една много поучителна приказка

Един човек искал да се самоубие и решил да скочи от мост. Но отдолу стар рибар го видял и му казал:
- Ей, я ела за малко.
- Не мога. Ще скачам. - отговорил самоубиеца.
- Абе ела като ти казвам! - казал стареца.
Отишъл човекът при стареца, и му рекъл:
- Дотегна ми от живота, старче. Ще скачам.
А старецът му отговорил:
- Я се прибери у вас, седни, успокой се и прочети ей тази бележка. – и му дал едно сгънато листче.
Човекът се прибрал и прочел бележката. На нея пишело: “Няма да е все така!” Брей, казал си човекът, в това има смисъл, и се заловил за работа. Натрупал много пари, фирми, коли, жени.
Един ден се сетил за стария рибар, който му помогнал преди време с бележката.
Отишъл при него и му казал:
- Ей старче, ти ми помогна преди време и сега искам да ти се отблагодаря. Ще ти купя една яхта да си ловиш риба, някоя къща да ти построя или каквото кажеш, сега имам много пари.
А старецът му казал:
- Момче, я се прибери у вас, отпусни се и си прочети бележката. Май отдавна не си я чел.

Да имаш кураж не значи да не се страхуваш — това значи да те е страх и въпреки това да имаш воля да продължиш.   Марк Твен