четвъртък, 2 декември 2010 г.

Д-р Пиер Дако

" Днешният човек е изложен на опасност : да се превърне в машина. Истинско нещастие е да видиш колко хора живеят несъзнателно, като автомати. Кой може да си каже в края на деня : " Напълно, до дъното на душата си, поне в продължение на 5 минути съзнавах какво върша ." ? Вместо това работим машинално, мислим машинално, живеем според тиковете и навиците си... Много хора искат "да успеят". Да успеят в какво ? Не знаят. Знаят обаче, че трябва да са първи. Първи в какво ? Не знаят. Защо ? Къде ? Също не знаят. Главно те желаят да превъзхождат другите. Защо ? Защото се чувстват по - непълноценни от тях. Може би никога чувството за малоценност не е било развито в такава степен както днес. Осъзналият себе си индивид е на изчезване. "