неделя, 5 декември 2010 г.

Предимства на МЛМ - Владимир Дубковски - от "Блестящият шанс"

 • Работа в комфортен екип.
 • Възможност за съвместяване на МЛМ с друга /основна/ работа.
 • Свобода - човек сам определя обема,времето и мястото на своята дейност.
 • Неограничена финансова перспектива.
 • Високи темпове на растеж в кариерата и дохода - при една правилно построена структура и уредена система за обучение и мотивация на хората, доходът на мрежовика би могъл да се удвоява всяка година. "Законът на успеха" - "1+1"-ако дистрибуторът привлича в своята структура по 1 човек месечно и всички негови последователи правят същото, то към края на годината структурата ще наброява 4096 човека.
 • Независимост между издигането по кариерната стълбица и личните взаимоотношения с висшестоящите спонсори и ръководители на компанията - тук кариерата зависи 100% от самия дистрибутор. Тук няма "връзки".
 • Идеалният алианс между сътрудниците от всички нива на компанията - осигурява се премахване на противоречието между труда и капитала.
 • Възможност за бързо овладяване на нова професия - напълно достатъчен се оказва един час на ден за самообразование.
 • Успешната кариера не зависи от пола, възрастта, образованието и характера на предществащата дейност.
 • Съществено личностно израстване - мрежовикът, който мечтае да стане лидер, трябва преди всичко да стане интересна личност, което е невъзможно без разширяване на кръгозора и задълбочаване на знанията в различни области.
 • Постоянно разширяване на новите връзки.
 • Отсъствие /или минимален размер/ на начален капитал.
 • Отсъствие на зависимостта от външни негативни фактори - не е нужна охрана, няма рекет.
 • Отсъствие на финансов риск
 • Добра и дългосрочна перспектива - когато човек е свикнал с продукта и му е необходим при криза може да го използва по-малко, но това е временно и преходно.
 • Творческият характер на работата.
 • Благородство на бизнеса - хората купуват висококачествени стоки и полезни продукти, подобрявайки своя бит и укрепвайки здравето си. МЛМ е едно от редките съчетания  на бизнес и благородство в едно лице.
 • Висока степен на морално удовлетворение от собствения труд - виждаш как поканените от тебе хора се превръщат в свободни, здрави и богати. В МЛМ можеш да намериш много приятели, които ще са ти искрено признателни и благодарни за собствения ти успех.