петък, 12 ноември 2010 г.

Превърнете живота си в истинско приключение

Д-р Теодора Грънчарска:
Д-р Теодора Грънчарска завършва медицина във Варна през 1985 г. Десет години
работи вътрешни болести, гастроентерология и спешна медицина. Интересите й към
храненето и диетологията са причина да се обърне към алтернативната медицина.
Работила е и в центъра за безлекарствено лечение на д-р Емилова. Завършила е
лондонския колеж по класическа хомеопатия през 1997 г. Занимава се с природосъоб-
разно хранене и гладолечение, класическа хомеопатия, алготерапия и рейки.
Кога и как започнахте да работите с АкваСорс? Моето включване в АкваСорс не
беше еднократен акт, а продължителен процес, пълен с вътрешни противоречия. Ма-
кар че се включих почти веднага, когато фирмата дойде у нас, няколко години само
консумирах продуктите. През това време успях да се убедя в превъзходните им качес-
тва, но ми трябваше много време, за да преодолея своите собствени предразсъдъци…
1. предразсъдък: трябва да практикувам „чиста хомеопатия” – въпреки, че се
занимавах със здравословно хранене още преди да започна да уча хомеопатия, и се
бях убедила в невероятното значение на естествената, качествена храна за очиства-
нето на организма от токсини и зареждането му с енергия… а колкото по-добра е
енергията на организма, толкова по-добре той отговаря на хомеопатичното лечение.
2. предразсъдък: предлагането на продуктите може да накърни имиджа ми на
лекар – което също няма нищо общо с истината, защото имиджът на един лекар се
определя единствено от резултатите му. Постепенно се убедих, че моите колеги, които
вече работеха с продуктите на АкваСорс, се радваха на много по-добри резултати.
3. предразсъдък: работата с мрежата ще ми отнема много време и ще ми пре-
чи да се уча и усъвършенствам… Но и тук нещата се оказаха не точно така – въпре-
ки, че имах време, не можех да си позволя да уча при най-добрите учители по финан-
сови причини. По-късно именно допълнителните доходи от АкваСорс ми дадоха много
повече възможности в това отношение.
4. предразсъдък: българинът не може да си позволи тези продукти… Но в съ-
щото време виждах как българинът ежедневно си позволява много по-луксозни неща.
Най-накрая осъзнах, че аз съм лекар и моята работа е да предложа на пациента това,
което е най-добро за неговото здраве, а не да преценявам какво може да си позволи.
Така че истинското ми осъзнато включване в АкваСорс стана доста по-късно, в края
на 2001 г. Не че нещо специално се беше случило в моя живот тогава, или че ситуаци-
ята около мен се беше променила, просто тогава се промени моето отношение.
Промени ли ви в професионален и личен план работата ви в мрежата и с про-
дуктите на АкваСорс? Да, съвсем определено. Подобри се качеството на работата
ми, защото от една страна, използвам продуктите на АкваСорс и те се превърнаха в
мой незаменим помощник. От друга страна, по-добрите доходи ми позволяват да по-
вишавам квалификацията си. В личен план също се чувствам по-спокойна, по-уверена
в себе си, по-независима от външните обстоятелства.
Кое ви кара да продължавате да работите с АкваСорс? За мен най-хубавото на
мрежата е, че тя е нещо живо, което диша, пулсира. Прилича на дете, което расте и се
развива пред очите ни. Когато си помисля за моята мрежа, аз не си представям лосто-
ве, копчета, клавиатури и офиси, а лица, усмивки и очи на приятели. Ще продължа да
работя с АкваСорс, защото предлага уникални продукти и защото хората, които рабо-
тят в нея са уникални. Вибрацията в тази мрежа е страхотна.
А на всички хора бих казала: “Работата в АкваСорс е шанс да промените качество-
то на живота си, да се развивате и да превърнете живота си в истинско приключение!”