събота, 1 януари 2011 г.

Новогодишен поздрав от Управителя на АкваСорс - България

Уважаеми дистрибутори,
Изключително ми е приятно да споделя с вас, че току що отминалата година беше най-
успешната за АкваСорс в България! Разбира се, за това има много причини, но най-важната за
мен сте вие – хората – от една страна нашите дистрибутори, които, вярвайки на себе си, ни
повярвахте и последвахте по пътя за създаване на благоденствие и благополучие, чрез здраве и
любов и от друга – служителите със своята всеотдайност.
Когато сме здрави и уверени в себе си, ние сме изпълнени с любов. А както знаем любовта не
може да бъде скрита - тя се проявява по най-невероятни начини. Изпълнени с любов, единственото
нещо, което можем да направим, е да я споделим с хората, които обичаме - нашите близки,
приятели и клиенти, а чрез тях и на природата, която винаги се грижи за нас.
И така, заредени с ентусиазъм за покоряване на нови върхове в бизнеса, ние продължаваме
пътя си, за да предадем това, което имаме на другите и да бъдем наистина здрави, богати и
щастливи.
Пожелавам ви през новата 2011 година да надскочите себе си и да реализирате и най-смелите
си мечти! И всички ние заедно, когато го сторим, убедена съм, ще можем да направим България
място, където децата ни ще могат да живеят щастливо!
С уважение, Лиляна Куцарова - Управител